Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kościanie

Centrala - Kościan