Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Śmiglu

Centrala - Śmigiel