Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Poniecu

Centrala - Poniec
Oddział w Czempiniu - Czempiń