Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej

Centrala - Niedrzwica Duża