Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Niemcach

Centrala - Niemce
Oddział w Spiczynie - Spiczyn
Oddział w Garbowie - Garbów