Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą

Centrala - Józefów nad Wisłą