Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

Centrala - Kazimierz Dolny