Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim

Centrala - Opole Lubelskie