Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Poniatowej)

Centrala - Poniatowa
Oddział w Wojciechowie - Wojciechów