Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Poniatowej

Centrala - Poniatowa
Oddział w Wojciechowie - Wojciechów