Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Czyżewie

Centrala - Czyżew
Oddział w Bogutach - Boguty