Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Centrala - Jedwabne
Oddział w Radziłowie - Radziłów
Oddział w Przytułach - Przytuły