Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kolnie

Centrala - Kolno