Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Łomży)

Centrala - Łomża
Oddział w Nowogrodzie - Nowogród
Oddział w Śniadowie - Śniadowo
Oddział w Miastkowie - Miastkowo