Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Łomży

Centrala - Łomża
Oddział w Nowogrodzie - Nowogród
Oddział w Śniadowie - Śniadowo
Oddział w Miastkowie - Miastkowo