Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Łomży)

Centrala - Łomża
O. w Nowogrodzie - Nowogród
O. w Śniadowie - Śniadowo
O. w Miastkowie - Miastkowo