Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Hexa Bank Spółdzielczy

Centrala - Piątnica Poduchowna
Oddział w Wiźnie - Wizna
Oddział w Stawiskach - Stawiski