Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Sokołach

Centrala - Sokoły