Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie

Oddział w Rajgrodzie - Rajgród
Centrala - Szczuczyn
Oddział w Grajewie - Grajewo
Oddział w Wąsoszu - Wąsosz