Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Szumowie

Centrala - Szumowo