Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu

Centrala - Czarny Dunajec