Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Gorlicach

Centrala - Gorlice
Oddział Łużna - Łużna
Oddział Łużna - Łużna