Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Grybowie

Centrala - Grybów
Oddział w Bobowej - Bobowa
Oddział w Korzennej - Korzenna
Oddział w Uściu Gorlickim - Uście Gorlickie