Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Limanowej

Centrala - Limanowa