Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu)

Oddział w Nawojowej - Nawojowa
Centrala - Nowy Sącz
Oddział w Gródku nad Dunajcem - Gródek nad Dunajcem