Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

Oddział w Nawojowej - Nawojowa
Centrala - Nowy Sącz
Oddział w Gródku nad Dunajcem - Gródek nad Dunajcem