Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Nowym Targu

Centrala - Nowy Targ
Oddział w Niedzicy - Niedzica