Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Piwnicznej - Zdroju

Centrala - Piwniczna-Zdrój