Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Centrala - Raba Wyżna