Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

Centrala - Stary Sącz