Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Pieniński Bank Spółdzielczy

Centrala - Krościenko nad Dunajcem
Oddział Czorsztyn z s. w Maniowach - Maniowy