Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Olsztynku

Centrala - Olsztynek
Oddział w Dąbrównie - Dąbrówno