Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Centrala - Nidzica
Oddział w Janowie - Janowo
Oddział w Kozłowie - Kozłowo
Oddział w Janowcu Kościelnym - Janowiec Kościelny