Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Centrala - Szczytno
Oddział w Jedwabnie - Jedwabno
Oddział w Świętajnie - Świętajno
Oddział w Biskupcu - Biskupiec
Oddział w Dźwierzutach - Dźwierzuty
Oddział w Wielbarku - Wielbark
Oddział w Pasymiu - Pasym