Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Reszlu)

Centrala - Reszel
Oddział w Korszach - Korsze
Oddział w Barcianach - Barciany
Oddział w Bisztynku - Bisztynek
Oddział w Kętrzynie - Kętrzyn