Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Reszlu)

Centrala - Reszel
O. w Korszach - Korsze
O. w Barcianach - Barciany
O. w Bisztynku - Bisztynek
O. w Kętrzynie - Kętrzyn