Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach

Centrala - Bartoszyce