Lista oddziałów wybranego banku (Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie)

Centrala - Olsztyn
O. w Jezioranach - Jeziorany