Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Brzegu

Centrala - Brzeg
Oddział Dąbrowa - Dąbrowa
Oddział Dąbrowa - Dąbrowa