Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Otmuchowie

Centrala - Otmuchów
Oddział Nysa - Nysa
Oddział Nysa - Nysa