Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu

Centrala - Kędzierzyn-Koźle
Oddział w Polskiej Cerekwi - Polska Cerekiew
Oddział w Kędzierzynie-Koźlu - Kędzierzyn-Koźle