Lista oddziałów wybranego banku (Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu)

Centrala - Kędzierzyn-Koźle
Oddział w Polskiej Cerekwi - Polska Cerekiew
Oddział w Kędzierzynie-Koźlu - Kędzierzyn-Koźle