Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Centrala - Krapkowice
Oddział Walce - Krapkowice
Oddział w Tarnowie Opolskim - Krapkowice
Oddział w Strzelcach Opolskich - Krapkowice