Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Oddział w Branicach - Branice
Centrala - Namysłów
Oddział w Domaszowicach - Domaszowice
Oddział w Świerczowie - Świerczów
Oddział w Wilkowie - Wilków
Oddział w Byczynie - Byczyna
Oddział w Lasowicach Małych - Lasowice Małe
Oddział w Pokoju - Pokój
Oddział w Niemodlinie - Niemodlin