Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu

Centrala - Opole