Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Białej

Centrala - Biała