Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

Centrala - Zawadzkie
Oddział w Kolonowskiem - Kolonowskie
Oddział w Zębowicach - Zębowice
Oddział w Oleśnie - Olesno
Oddział w Radłowie - Radłów
Oddział w Gorzowie Śląskim - Gorzów Śląski