Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem)

Centrala - Zawadzkie
O. w Kolonowskiem - Kolonowskie
O. w Zębowicach - Zębowice
O. w Oleśnie - Olesno
O. w Radłowie - Radłów
O. w Gorzowie Śląskim - Gorzów Śląski