Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Limes Bank Spółdzielczy

Centrala - Chorzele