Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Goworowie

Centrala - Goworowo
Oddział w Troszynie - Troszyn