Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu

Centrala - Myszyniec
Oddział w Łysych - Łyse