Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Centrala - Ostrów Mazowiecka
Oddział w Broku - Brok
Oddział w Małkini - Małkinia Górna
Oddział w Lubotyniu - Stary Lubotyń
Oddział w Andrzejewie - Andrzejewo
Oddział w Zarębach Kościelnych - Zaręby Kościelne
Oddział w Brańszczyku - Brańszczyk
Oddział w Somiance - Somianka