Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Nadnotecki Bank Spółdzielczy

Centrala - Białośliwie