Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Lipce

Centrala - Lipka